V současné době se WebGIS nachází ve vývojové fázi a je postupně zveřejňován. Zahrnuli jsme zde oblasti ochrany přírody a chráněné krajinné oblasti, zóny národního parku a správní hranice.

Jako základní mapu jsme použili Openstreetmap. Letecké snímky a topografické mapy jsou začleněny jako WMS (Web Map Server). Bezplatně je poskytuje pro českou stranu Státní správa zeměměřictví a katastru a podobně pro saskou stranu Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.

Přehledná geologická mapa je zahrnuta také jako WMS, kterou zdarma nabízí Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Jelikož záznamy masivních pohybů je svrchovaným úkolem a mohou popř. vyžadovat protiopatření, nebudou zaznamenané události zveřejňovány. Ale budou ukázány naše inženýrsko-geologické průzkumy a činnosti.

S připomínkami se můžete obrátit na Ing. Věru Greschner Farkavcovou z TU Bergakademie Freiberg.