Vítejte na internetových stránkách našeho projektu!

V našem přeshraničním projektu se zabýváme skalními sesuvy v Labském pískovcovém pohoří. Odborná část je realizována v úzké spolupráci Univerzity Karlovy v Praze a TU Bergakademie Freiberg. Je tak zajištěno, že průzkumy jsou zaměřeny na potřeby úřadů a nakonec i veřejnosti.

V expertním systému (GIS), který právě nyní vyvíjíme, budou zaznamenávána přeshraniční územní data. Ve vybraných lokalitách probíhá klasifikace skalních hornin a připravují se inženýrsko-geologické modely stability svahů. Cílem je určit vybrané oblasti ohledně jejich potenciálních rizik.

Pomocí bodově nainstalovaného systému monitorování a včasného varování budou změřené případné pohyby hornin, přičemž v případě neobvyklých pohybů bude vyslán varovný signál. Navíc bezplatná aplikace pro chytré telefony umožní lidem podat informace o skalních sesuvech, pádech kamenů atp.: bude v ní možné nahrát fotografie a úvést krátký popis, což bude následně geologicky vyhodnoceno odborníky. Chceme tak vytvořit lepší přehled geologických rizik v Labském pískovcovém pohoří.

Projekt byl ukončen.