Květen 2019

Na základě získaného povolení pro instalaci systému monitorování a včasného varování podle zákona o ochranně přírody je prováděna instalace zařízení v následujících lokalitách:

  • pohraniční oblast Schmilka,
  • Schaarwände v Kirnitzschtalu,
  • Rauenstein a Gansbrüche u Pötzscha,
  • Hřensko.

Uživatelské rozhraní tohoto systému bylo přeloženo do českého jazyka a nachází se v testovací fázi.

Dvojjazyčná databáze expertního systému Georisk je v současné době softwarově zpracovávana, následně bude umístěna na webové stránce GIS. Odborníci získávají různá uživatelská práva a „obecná veřejnost“ se může informovat o možných událostech.

Je dokončeno inženýrsko-geologické hodnocení Schaarwände v Kirnitzschtalu. Toto bude ještě doplněno o výpočty stability skal stejně tak o ochranné účinky stromů v případě skalních sesuvů. Stejný rozsah úkonů je plánován i u Gansbrüche, na kterých se právě začalo pracovat. V období jaro-léto začnou tyto práce také na Großsteinu v Kirnitzschtalu.

Stěny Postelwitz byly ve velkém rozsahu geologicky zkoumány za doby NDR, takže máme pro jednotlivé úseky k dispozici detailní vertikální profil navrstvení a odstupu trhlin.

V současné době provádíme výpočty vlivu kořenů stromů na případná uvolnění skalních bloků během povětrnostních událostí. Jedná se o důkladnou práci, která by měla, jednoduše řečeno, určit pákový účinek  kořenů stromů v trhlinách skal způsobeného povětrnostními událostmi.